Kolony jsou problém, který sužuje většinu měst a dálnic. Bohužel se jim nedá nikterak předcházet, tedy ne v těch případech, kdy se na silnici stane nehoda, nebo zde probíhají stavební práce. Mnohdy se však stává, že se kolona vytvoří z ničeho. To je poměrně zajímavé a záhadné, ale my se dnes podíváme, co je tím důvodem.

Důvodem proč občas vznikají kolony na místech, kde by vůbec vznikat neměli, je ve většině případů chyba řidičů. Příkladem jsou města a semafory, kde se často stává, že řidič zaspí, nestihne zelenou a to i v takové míře, že by zelenou stihli i další tři řidiči za ním. Najednou tak začne vznikat kumulace automobilů, která má za následek nutné ucpání dané tepny.

Podobné to je i na dálnici. Stačí jen nepatrná maličkost, jako zvíře přes cestu, riskantní předjíždění a to všechno společně se silným provozem, a kolona je na světě. Stačí prudké brždění jednoho vozidla, a dominoefekt je na světě a výsledkem je moment, kdy je jedno z vozů nutno zastavit úplně a za ti za ním pak také. K zastavení však dojde na místě zcela jiném, než kde se rozhořelo ohnisko problému.

Řešením těchto situací je především předvídatelnost. Základem je plynulé, a ne prudké brždění. Je nutné se nelepit na automobil před sebou a dodržovat správnou vzdálenost. Díky tomu lze lépe reagovat a bezpečněji zpomalit.

Problém těchto kolon duchů mohou vyřešit také zcela autonomní vozy, které budou mezi sebou komunikovat, díky čemuž bude provoz mnohem plynulejší. Samotné vozy budou pak vědět mnohem více než vy sami, a cestou vás bezpečně provedou. Ve světě bez řidičů by pak mohly být zcela zrušeny semafory, které jsou zprostředkovatelem komunikace řidičů dnes. A to je poměrně zajímavá představa.