Volkswagen nestíhá vytvořit dostatečně přehledné zpracování objasnění krize. V Evropě dostává prodloužení lhůty pro odevzdání. V USA však ta shovívaví nebyli.

Ihned po propuknutí aféry s obcházením i naměřených údajů CO2, tedy oxidu uhličitého, u emisních měření, dostal Volkswagen za úkol vypracovat podrobnou zprávu o nesrovnalostech v údajích o měření. Tato zpráva měla být odevzdána v Evropě nejpozději do tohoto čtvrtku a v USA do včerejšího dne. Ovšem sám Volkswagen evropskou radu požádal, aby mu byla lhůta na předložení zprávy prodloužena do konce roku.

Koncern již začátkem listopadu přiznal, že obcházel i hodnoty týkající se vypouštění oxidu uhličitého. To se mělo týkat více jak 800 000 vozů, které produkovali více tohoto plynu, než se udávalo. Evropská komise proto okamžitě zažádala o podrobné vysvětlení a to do deseti dnů. To se ovšem Volkswagenu nedařilo splnit, a tak sám zažádal o prodloužení této doby.

V USA se Volkswagenu také příliš nedaří. Včerejší den byl totiž tím posledním, do kdy měl předložit plán na úpravu vozů se závadným softwarem. Pokud tak učinil či nikoli prozatím nevíme. Je ovšem jasné, že v případě neúspěchu budou společnost čekat tvrdé postihy, které mohou vézt i k vyloučení problémových vozů ze silničního provozu, cože by pro Volkswagen znamenalo velké problémy. Musel by totiž celit stovkám obžalování ze strany majitelů vozů, které by tak společnost poškodila. Už nyní hrozí, že některé z automobilů, které v sobě tento software mají, bude muset společnosti odkoupit.

Aktuálně neustále probíhá vyšetřování celého skandálu a to nejen na území USA, ale i v Evropě. Velmi výrazně se šušká i o tom, že se tento skandál nemusí týkat pouze Volkswagenu, ale že do něj mohou být zatažené i jiné automobilky. Velké podezření nyní spadá například na společnost Bosch.