Aféra Dieselgate nikomu a ničemu neprospěje, tím si můžeme být jisti. Jedna věc by se tu však možná našla a tou je větší přísnost kontrol. Ta by ovšem nadělala velké potíže stávajícím dieselovým agregátům.

Ony dotyčné kontroly by se mohly promítnout do zvyšujících se emisních norem, které by mohli způsobit neúnosné zvyšování cen dieselových motorů a to až na takovou hranici, kdy by vozy s nimi, byly zkrátka neprodejné. Toto si myslí nejenom široká věřejnost, ale své obavy již začalo projevovat Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).

ACEA se obává tohho, že eurokomisaři si neuvědomují siatuaci a hladinu současných technologií, které by nebyly schopny efektivním způsobem splňovat stále se zpřísńující normy, které by někteří z nich chtěli zavést již v přístím roce.

Podle ACEA dokonce hrozí, že by se tento scénář mohhl stát vrahem všech dieselových motorů, které by dříve či později mohly zcela odejít ze scény automobilového světa. Muselo by pak dojít ke stahování všech dieselových automobilů, což by představovalo obrovskou zátěž nejen pro uživatele vozů, ale především pro automobilky. Zákazníci by měly nadále na výběr jen z velmi omezeného výběru vozů, a automboilky by navíc musely propouštět velké množství zaměstnanců.

ACEA odhaduje, že podíl automobilů, které využívají dieselový agregát, se z nynějšíchho počtu 53% sníží na 37% a to na území Evropy. Důvodem tohoto poklesu však nebude strach zákazníků z výběrů dieselového vozu, ale z dovůdu nástupu nových alternativních pohonů. Pokud by k tomuto scénáři opravdu došlo, měla by se Evropa přiblížit ostanímu světu, kde benzínové motory převládají. Evropa je jediným vyspělým kontinentem, kde dieselové pohony hrají značnou roli. Je to dáno především díky vysokému daňovému zatížení benzínu a také nižší spotřebě naftových agregátů.