Každý den se stane mnoho dopravních nehod. Proto pokud jste účastníky silničního provozu, vždy existuje možnost, že se autonehoda přihodí i vám. Proto by měl každý znát základní informace o tom, co je nutné po dopravní nehodě udělat. To se týká nejenom těch, co karambol způsobili, ale i poškozených.

Základní principy postupu u dopravní nehody
Kdy volat policii a kdy ne

K dopravní nehodě na území České republiky nemusíte volat Policii ČR vždy.

Její účast je nutná při těchto situacích:
•    zranění nebo smrt účastníka nehody (v tomto případě volejte primárně rychlou záchrannou službu)
•    škoda přesahující 100 000 Kč (určeno kvalifikovaným odhadem účastníků autonehody)
•    při poškození komunikace nebo součásti dopravní infrastruktury (dopravní značka, semafor atd.)
•    nejde obnovit provoz bez vynaložení nepřiměřené snahy
•    byl poškozen hmotný majetek třetí osoby
•    účastníci dopravní nehody se nedohodli na podstatných okolnostech této události

V ostatních případech není nutné policii volat. Výjimkou je autohavárie v zahraničí, kdy doporučujeme zavolat místní policii vždy. Každá země má totiž poněkud odlišná pravidla.

Zápis o autonehodě

Jestliže dorazí policie, provede zápis o dopravní nehodě sama. Pokud s ním budete souhlasit, stačí ho podepsat. Jinak máte právo na písemné vyjádření odlišného názoru do protokolu.

Bez účasti policie jsou účastníci povinni udělat písemný záznam sami. Ten může být na jakémkoliv papíru, ale nejlepší je využít Evropský záznam o nehodě. Aby byl záznam věrohodný, musí ho podepsat obě strany, tedy škůdce a poškozený. Vhodné je také zajistit svědky, jejich vyjádření, podpisy a kontakty na ně.

Pro úspěšné vyřízení pojistné události vždy potřebujete:
•    jména a adresy účastníků
•    SPZ vozidel, jejich VIN a druh vozidla (značka)
•    číslo zelené karty, číslo pojištění a název pojistitele
•    fotodokumentaci nehody
•    situační nákres plánku autonehody
•    podpisy účastníků na záznamu o dopravní nehodě

Co s nabouraným vozidlem

Jakmile všechno výše uvedené zařídíte, je nutné vyřešit, co s havarovaným autem. Pokud je pojízdné, můžete s ním odjet. V případě jeho nepojízdnosti nenechávejte vozidlo na komunikaci. Je potřeba zavolat asistenční službu, aby ho odtáhla.

Zde vás musíme upozornit na určitou skupinu podnikatelů, kteří se snaží vydělat na neštěstí druhých. Proto se nenechte napálit různě „výhodnými nabídkami“ od vozidel, které přijely bez vašeho vědomí vám pomoci. Sice se může jednat o seriózní nabídku, ale to byste si měli důkladně ověřit. Bezpečnější ovšem bude, pokud si sami zavoláte vámi vybranou asistenci.

Kdy jít na pojišťovnu

Pojišťovně byste měli oznámit škodní událost co nejdříve. Stačí emailem nebo po telefonu. Její zaměstnanci vám poradí, jak dál postupovat a co všechno na pojišťovnu odevzdat.

Pro úplnost doplňujeme, že právě kvůli autonehodám zákon každému vozidlu určuje povinnost povinného ručení. Z něj jsou následně hrazeny případné škody, které jeden účastník způsobil někomu dalšímu.