Společnost AUDI AG získala od firmy Ballard Power Systems Inc. soubor patentů pro palivové články. Koncern Volkswagen navíc prodloužil svou stávající spolupráci s kanadským specialistou na ekologické energie až do roku 2019.

AUDI AG

Zakoupení patentů dává vývoji pohonu s palivovými články u značek Audi, Volkswagen a v koncernu Volkswagen nové možnosti. Prof. Dr. Ulrich Hackenberg, člen představenstva společnosti AUDI AG, zodpovědný za technický vývoj a v rámci koncernu Volkswagen za směřování vývoje napříč všemi značkami, k tomu říká: „Audi získalo tyto strategicky důležité patenty pro celý koncern a poskytne je k využití všem značkám. Tím jsme si zajistili rozhodující know-how, které bude zdrojem nových podnětů pro další vývoj této techniky.“

Společnost Ballard Power Systems Inc. se sídlem v kanadském Burnaby je jedním z celosvětových lídrů v oblasti techniky palivových článků. Ballard nabízí produkty k ekologické výrobě energie a spolupracuje se společnostmi na vývoji technických řešení v této oblasti.