→ Pětiletá smlouva o spolupráci
→ Hybridní cloud IBM podpoří digitální „ekosystém“ Volkswagen WE
→ Zaměření na síťové propojení vozidel s řidičem a okolím

Volkswagen IBM

Volkswagen a IBM společně vyvíjejí digitální služby pro mobilitu. Jürgen Stackmann, člen představenstva značky Volkswagen, zodpovědný za prodej, k tomu říká: „Cílem pětileté smlouvy mezi společnostmi Volkswagen a IBM je vyvíjet individualizované digitální služby pro řidiče, a tím aktivně utvářet trend rostoucího síťového propojení mezi vozidly a řidiči.“

„V rámci partnerství budeme úzce spolupracovat se společností Volkswagen, abychom vytvářeli ještě inteligentnější digitální služby pro mobilitu a zajistili rychlejší realizaci nových nápadů na základě aktivního vývoje softwaru,“ říká Dirk Wollschläger, generální ředitel divize IBM pro globální automobilový průmysl.

Volkswagen a IBM společně vyvíjejí digitální služby pro mobilitu

„Naším cílem je vytvořit volný prostor pro vývojáře, který jim poskytne příležitost k výstavbě společné digitální platformy. Volkswagen přitom bude profitovat z našich dlouhodobých odborných kompetencí, cloudových služeb, technologií Watson, založených na umělé inteligenci, a z našeho know-how v oblasti digitálního designu.“

„We Commerce“ bude prvním společným vývojovým projektem v rámci nového digitálního ekosystému „Volkswagen WE“. Jedná se o integrovanou službu, která poskytne řidiči doporučení ve správný okamžik na správném místě. Se souhlasem zákazníka zajistí řešení IBM Watson svými kognitivními schopnostmi, aby se uvedené služby učily z preferencí a zvyklostí příslušného řidiče. Na základě toho bude možné předkládat cíleně individualizované návrhy. „We Commerce“ mohou využívat obchodní společnosti, řetězce čerpacích stanic, hotely nebo restaurace k cílenému směřování svých nabídek na konkrétního zákazníka.

„Tyto nové digitální produkty budou velmi rychle vyvíjeny mezioborovými týmy v co nejkratších vývojových a zkušebních cyklech, aby vznikaly služby, které budou přizpůsobeny skutečným potřebám zákazníka,“ zdůrazňuje Jürgen Stackmann.

Přitom nalezne uplatnění program FAST nákupního oddělení společnosti Volkswagen, který umožňuje již v rané fázi strategickou a technologickou výměnu s dodavateli. „S IBM, důležitým partnerem našeho programu FAST, dokážeme, jak rychle jsme schopni realizovat naše ambiciózní plány vývoje digitálních služeb,“ říká Ralf Brandstätter, člen představenstva značky Volkswagen, zodpovědný za oblast nákupu.

Nově vyvíjené služby budou provozovány prostřednictvím vlastního cloudu Volkswagen a hybridního cloudu IBM. V cloudu IBM bude přitom docházet ke slučování a kombinování základních služeb digitální platformy Volkswagen s rozmanitými kognitivními dovednostmi a doplňkovými mikroslužbami, jako je například strojové učení. Volkswagen, národní importéři i obchodní partneři budou mít přístup do katalogu služeb cloudu IBM a díky tomu budou moci také sami a velmi rychle vyvíjet specifické služby pro vlastní trhy, které uspokojí současné i budoucí potřeby v oblasti mobility.