Ministerstvo obchodu a průmyslu již delší dobu podporuje skrze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost velké množství firem, které se zapojují do nejrůznějších soutěží a projektů. Jedná se především o soutěže podporující firmy využívající netradiční a především ekologicky šetrné technologie.

 
Podporovaná elektřina
Stát nyní rozhodl, že z tohoto programu vyčlení 80 milionů korun, které budou sloužit jako dotace firmám na nákup nových automobilů s alternativními pohony, přičemž největší důraz je kladem na automobily s pohony čistě elektrickými. Společnosti se do programu mohou začít hlásit od dubna tohoto roku, až do konce července.

Výše?
Dotace bude udělována na elektromobily nižší střední třídy, nebo dodávky právě s elektromotory. Nebude se tak vztahovat na luxusní, sportovní, nebo terénní vozy. Firmy pak budou odměňovány takovými částkami, které korespondují s velikostí celého podniku. Minimální dotační částky by však měla být 70 tisíc korun. Nejvyšší pak tři miliony korun.

Další projekty
Krom elektromobilů bude stát podporovat také budování neveřejných dobíjecích stanic, které chce podpořit minimální částkou 50 tisíc korun na jeden projekt. A další část tohoto dotačního programu v celkové výši 180 milionů korun pak bude určena na pilotní projekty k zavádění akumulace energie a technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě.

Pro koho?
V rámci první výzvy se budou moci hlásit společnosti z celého území Čech, krom Prahy. Největší šanci na získání dotace budou mít projekty situované v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti. Jednotlivé návrhy projektů budou nejdříve shromážděny a porovnávány. Výběr žadatelů tak proběhne najednou, což zaručí férovost všem přihlášeným projektům.