•    Výzkumný závod vyrábí velmi kvalitní naftu
•    Nezávislost na ropě: e-diesel z vody, CO2 a ekologické elektrické energie
•    Ministryně Wanková: „Syntetická nafta na základě CO2 je velkým úspěchem“
Značka Audi učinila další velký krok vpřed ve vývoji nových paliv s neutrální bilancí emisí CO2. Výzkumný závod v Drážďanech zahájil výrobu syntetické nafty Audi e-diesel.

Palivo budoucnosti

Fáze zprovoznění závodu trvala pouhé čtyři měsíce. Výzkumný závod v Drážďanech vyrábí již několik dní první litry velmi kvalitní nafty. Na důkaz praktické využitelnosti načerpala spolková ministryně pro vzdělávání a výzkum Prof. Dr. Johanna Wanková v úterý prvních pět litrů do svého služebního vozu Audi A8 3.0 TDI clean diesel quattro*. „Syntetická nafta na základě CO2 je velkým úspěchem našeho výzkumu v oblasti trvalé udržitelnosti. Pokud se nám podaří používat CO2 jako surovinu v širokém měřítku, významně tím přispějeme k ochraně klimatu a efektivnímu využívaní přírodních zdrojů, čímž urovnáme cestu k ‚zelené ekonomice‘,“ říká Wanková.

e-diesel aus Luft, Wasser und Oekostrom

e-diesel aus Luft, Wasser und Oekostrom

Výzkumný závod v Drážďanech

Drážďanská energetická společnost sunfire je projektovým partnerem Audi a provozovatelem závodu, který funguje na principu PtL (Power-to-Liquid), na jehož základě probíhá výroba kapalných nositelů energie z ekologicky získávané elektrické energie. Ze surovin je zapotřebí pouze voda a oxid uhličitý. Potřebný CO2 je v současnosti dodáván z bioplynové stanice. Brzy se však začne část CO2 získávat přímo z okolního vzduchu prostřednictvím technologie „Direct Air Capturing“, kterou vyvinula společnost Climeworks z Curychu, partner značky Audi.

Audi e-diesel

Pro Rainera Mangolda, vedoucího vývoje trvale udržitelných produktů ve společnosti Audi, představují paliva Audi e-diesel a Audi e-fuels všeobecně důležitý doplněk elektrické mobility: „Audi e-diesel je dalším naším palivem z CO2, které umožní mobilitu i na dlouhé vzdálenosti s téměř neutrálním vlivem na klima. Používání CO2 jako suroviny je nejen šancí pro automobilový průmysl v Německu, ale může být přeneseno také do dalších průmyslových odvětví a zemí.“

Die sunfire-Anlage in Dresden erzeugt Audi e-diesel - aus Kohlendioxid, Wasser und Oekstrom.

Die sunfire-Anlage in Dresden erzeugt Audi e-diesel – aus Kohlendioxid, Wasser und Oekstrom.

Výroba syntetické nafty Audi e-diesel probíhá v následujících krocích. Nejprve je vodní pára rozštěpena vysokoteplotní elektrolýzou na vodík a kyslík. Tento proces s teplotou více než 800 °C je účinnější než konvenční metody, mimo jiné i díky zpětnému získávání tepla. Další zvláštností vysokoteplotní elektrolýzy je možnost dynamického řízení celého procesu, které přispívá ke stabilizaci elektrických sítí ve špičkách výroby elektrické energie z ekologických zdrojů.

V dalších dvou výrobních krocích reaguje vodík v syntézových reaktorech, opět za vysokého tlaku a teploty, s CO2. Výsledkem je kapalina tvořená sloučeninami s dlouhými uhlovodíkovými řetězci, která nese označení „Blue Crude“, modrá ropa. Účinnost celého procesu – od elektrické energie z obnovitelných zdrojů až po kapalné uhlovodíky – je s cca 70 procenty velmi vysoká. Podobně jako fosilní ropa může být i modrá ropa „Blue Crude“ zušlechtěna rafinovacím procesem, čímž vznikne finální produkt Audi e-diesel. Toto syntetické palivo neobsahuje žádnou síru ani aromatické uhlovodíky a díky vysokému cetanovému číslu se vyznačuje snadnou vznětlivostí. Z laboratorních zkoušek společnosti Audi vyplývá, že je vhodné jako příměs do fosilní nafty a pravděpodobně i jako samostatné palivo.

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum podporuje projekt sunfire, který byl zahájen v květnu 2012. V červenci 2013 byl položen základní kámen výzkumného závodu v městské části Drážďany-Reick a  od 14. listopadu 2014 následovalo uvedení závodu do provozu. V následujících měsících má závod vyrobit více než 3000 litrů paliva Audi e-diesel. V automobilovém odvětví je Audi exkluzivním partnerem společnosti sunfire.

Nad rámec spolupráce se společností sunfire se Audi zabývá již od roku 2009 vývojem paliv Audi e-fuels s neutrální bilancí CO2. Závod na Audi e-gas v dolnosaské obci Werlte vyrábí srovnatelným způsobem syntetický metan s označením Audi e-gas, který mohou řidiči modelu Audi A3 Sportback g-tron* kupovat prostřednictvím speciální tankovací karty. Společně s francouzským podnikem Global Bioenergies zkoumá Audi možnosti syntetické výroby benzinu Audi e-benzin. V jiném projektu spolupracuje Audi s americkou společností Joule, která vyrábí syntetická paliva Audi e-diesel a Audi e-ethanol pomocí mikroorganismů.