•    Koncernové značky uvedou v roce 2017 na globální trhy 60 nových vozidel
•    37 kompetenčních center a digitálních laboratoří vyvíjí řešení pro digitální svět
•    Do roku 2025 bude navíc zahájen prodej více než 30 elektromobilů
•    Sedric – první koncepční vůz koncernu Volkswagen – je iniciátorem a inkubátorem nápadů pro autonomní jízdu
•    Matthias Müller, předseda představenstva koncernu Volkswagen: „Budoucnost mobility je rozmanitá, pestrá a fascinující. S konceptem Sedric hledíme daleko dopředu. Tato studie ukazuje, jak může v budoucnosti fungovat nový systém integrované mobility.“

Volkswagen Sedric

Koncern Volkswagen zahájil se strategií „TOGETHER 2025“ největší transformační proces ve své historii. Cílem koncernu Volkswagen je stát se celosvětově vedoucím poskytovatelem trvale udržitelné mobility. Na této cestě do budoucnosti zůstává věrný svým tradičním silným stránkám v klasické konstrukci a výrobě automobilů, definuje však nová hlavní témata. V předvečer 87. ročníku Ženevského autosalonu představil koncern Volkswagen 500 hostům další konkrétní výhled na budoucí svět mobility, který bude utvářet.

Rok 2016 byl pro koncern Volkswagen náročným, ale také velmi úspěšným rokem. Koncern Volkswagen podával navzdory opatřením, směřujícím k vyřešení záležitosti se vznětovými motory, a nepříznivému vývoji na některých důležitých trzích skvělé výkony a v oblastech prodeje, příjmů z prodeje a provozního zisku před zaúčtováním mimořádných položek stanovil nové rekordy.

„Na celém světě jsme v uplynulém roce získali důvěru více než 10,3 milionu zákazníků. Za to velmi děkujeme. Vnímáme tuto důvěru v naše značky a produkty jako závazek k tomu, abychom nadále pokračovali ve vývoji a výrobě nejlepších vozidel současnosti. V dnešní hlavní oblasti našeho podnikání nebudeme polevovat. Se stejnou důsledností a nadšením pracuje však Volkswagen také na budoucnosti mobility,“ řekl Matthias Müller.

Strategie „TOGETHER 2025“ definuje cestu do budoucnosti

Jen v letošním roce se na cestu za svými zákazníky na celém světě vydá 60 nových modelů vozidel napříč všemi koncernovými značkami. „Navzdory všem reformám a vysokému tempu, které v příštích letech nasadíme, budeme vždy usilovat o další zdokonalování silných stránek našich vozidel. Mobilita, inovace, technika a bezpečnost, dostupné pro široké vrstvy zákazníků, zůstávají součástí naší DNA,“ zdůraznil Müller.

Koncern Volkswagen bude nadále s veškerým úsilím pracovat na velkých tématech budoucnosti, která jsou vyjádřena také ve strategii „TOGETHER 2025“. Se vší důsledností bude urychlován vývoj elektrické mobility. Do roku 2025 přijde na trh více než 30 vozidel s čistě elektrickým pohonem. Kromě nové obchodní oblasti se zaměřením na řešení mobility se stanou novými hlavními kompetencemi koncernu Volkswagen akumulátorová technika, autonomní jízda a umělá inteligence. Na řešeních pro digitální svět zítřka již v rámci koncernu pracuje 37 kompetenčních center a digitálních laboratoří po celém světě – od San Francisca přes Barcelonu a Berlín až po Peking.

Sedric: perspektivy mobility ve vzdálenější budoucnosti

Automatizovaná jízda je důležitou hlavní kompetencí pro budoucnost, na které koncern Volkswagen usilovně pracuje. „Značky Volkswagen a Audi jsou již dlouho průkopníky autonomní jízdy. Pro nás z toho vyplývá ambice podílet se na vývoji a realizaci také dalších evolučních stupňů na cestě k samořízenému automobilu a uvést je pro naše zákazníky do sériové výroby. Jsme přesvědčeni o budoucnosti této techniky a o jejím dlouhodobém revolučním potenciálu,“ řekl Müller. Předseda představenstva oznámil, že koncern bude v nadcházejících letech investovat do této klíčové technologie několik miliard eur. Navíc získá do svých služeb nejlepší odborníky a spojí síly jednotlivých koncernových značek.

Koncern Volkswagen poskytuje nyní v Ženevě poprvé konkrétní výhled na nejvyšší stupeň automatizované jízdy (Stupeň 5) v podobě studie Sedric – prvního koncernového autonomního automobilu. Stačí stisknout tlačítko „OneButton“ a vozidlo přijede pro své cestující – s čistě elektrickým pohonem, kompletním síťovým propojením a zcela autonomně. Veškeré jízdní funkce vykonává chytře a samostatně – bez volantu, pedálů a přístrojové desky.

„Jsme přesvědčeni o tom, že zcela automatizovaná vozidla zlepší život v našich městech, zvýší ochranu životního prostředí i bezpečnost. Sedric poskytuje první konkrétní výhled tímto směrem. Je průkopníkem a nositelem nápadů pro autonomní jízdu. Mnoho prvků a funkcí tohoto koncepčního vozu se objeví v nadcházejících letech ve vozidlech našich značek,“ uvedl Müller.

Studie ilustruje nové sebepojetí koncernu Volkswagen

Sedric je však více než jen studií, je prvním koncepčním vozem koncernu Volkswagen. Na jeho vývoji a vzniku spolupracovalo středisko Volkswagen Group Future Center v Postupimi s  Volkswagen Group Research ve Wolfsburgu. Sedric ukazuje, jak může v budoucnosti fungovat nový systém integrované mobility.

„Aby nedošlo k nedorozumění: Volkswagen Group nebude ani v budoucnosti vyrábět žádné vlastní automobily. To zůstane i nadále úkolem pro naše značky, které v tom vynikají. Ale náš koncepční vůz symbolizuje nové sebepojetí a novou formu spolupráce i předávání know-how v rámci koncernu,“ objasnil na závěr předseda představenstva.

Koncern Volkswagen bude v budoucnosti intenzivněji fungovat jako iniciátor a inkubátor nápadů, hledět do vzdálené budoucnosti a propojovat kreativitu, kompetence i znalosti v rámci koncernové rodiny, aby je měly všechny značky k dispozici. Výsledkem bude ještě rychlejší zavádění inovací do výroby ve prospěch zákazníků.

Koncern Volkswagen: Koncern Volkswagen se sídlem ve Wolfsburgu je jedním z vedoucích výrobců automobilů na světě a největším výrobcem automobilů v Evropě. Součástí koncernu je dvanáct značek ze sedmi evropských zemí: Volkswagen Osobní vozy, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Užitkové vozy, Scania a MAN. Koncern má 120 výrobních závodů ve 20 evropských zemích a v 11 zemích Severní a Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Více než 610 000 zaměstnanců vyrábí každý pracovní den po celém světě téměř 42 000 vozidel, poskytuje služby, týkající se automobilů, nebo pracuje v dalších obchodních oblastech. Koncern Volkswagen nabízí svá vozidla ve 153 zemích. V rámci svého programu budoucího rozvoje, strategie „TOGETHER 2025“, spustil koncern Volkswagen největší proces přeměny ve své historii, jehož základem je nová orientace s cílem stát se celosvětově vedoucím poskytovatelem trvale udržitelné mobility.