→ Koncern Volkswagen důsledně připravuje výrobu na budoucnost
→ Základem je společná výrobní strategie napříč značkami
→ Koncernová konference „Digitální výrobní závod“: více než 400 odborníků deseti značek si vyměňuje poznatky o digitálních inovacích

„Digitální výrobní závod“

Volkswagen Digital Reality Hub: Společná platforma virtuální reality pro koncern Volkswagen Dennis Abmeier, odborník na IT v týmu „Digitální reality“ v koncernové pracovní skupině „Digitální výrobní závod“, k tomu říká: „Vzájemná výměna znalostí je stejně důležitá jako jejich shromažďování. Prostřednictvím platformy ‚Volkswagen Digital Reality Hub‘ mají zaměstnanci možnost využívat již dostupné prvky virtuální reality, jakož i dostupné znalosti.“

Digitalizace, autonomní jízda a elektrická mobilita způsobí trvalou proměnu nejen samotných automobilů, ale i jejich výroby. Nové technologie a trendy, směřující k ještě intenzivnější digitalizaci a síťovému propojení, otvírají nové horizonty. Koncern Volkswagen se na tyto výzvy pro výrobu připravuje soustředěním know-how všech svých značek. Značky a výrobní závody společně pracují na realizaci transformace na základě koncernové výrobní strategie a urychlují výměnu znalostí a inovací v rámci celého koncernu. Příkladem je každoroční koncernová konference „Digitální výrobní závod“, na níž se více než 400 odborníků vzájemně informuje o inovacích pro digitální plánování výroby.

Dr. Holger Heyn, vedoucí budoucích technologií v oblasti výroby koncernu Volkswagen, k tomu říká: „V koncernu Volkswagen chceme inteligentně propojovat lidi, značky a výrobní zařízení, a společně tak budovat výrobu zítřka.“ Cestu k tomuto cíli definují čtyři pilíře strategie koncernové výroby: perspektivní pracovní struktury, vyšší efektivita, inteligentní procesy a flexibilní výrobní síť.

„Digitalizace a inovativní technologie přitom hrají mimořádně důležitou roli, protože nabízejí velký potenciál pro vyšší efektivitu, síťové propojení a trvalou udržitelnost,“ vysvětluje Dr. Heyn. Za tím účelem dochází v koncernové výrobě k soustředění know-how a potenciálu jednotlivých značek a k využívání příslušných synergií pro zvyšování konkurenceschopnosti a připravenosti celého koncernu na budoucnost.

Software pro energetickou optimalizaci průmyslových robotů Na snímku diskutují Dr. Geckler z týmu koncernu Volkswagen pro energetickou hospodárnost a Nils Petersen z vysoké školy Ostfalia ve Wolfenbüttelu o výsledcích, které přinesl software pro energeticky nejhospodárnější nastavení robotů.

Příkladem spolupráce napříč značkami v oblasti digitalizace je „Koncernová pracovní skupina Digitální výrobní závod“. V této pracovní skupině působí odborníci různých značek ze všech 120 výrobních závodů, kteří společně pracují na nových, digitálních řešeních pro plánování výroby. Na dvoudenní konferenci této pracovní skupiny, která se uskutečnila ve dnech 27. až 28. června, představili odborníci deseti značek z 18 zemí nejnovější poznatky svým kolegům z oblastí plánování, výroby, IT, vývoje, QS, nákupu a personalistiky.

Frank Jelich, vedoucí koncernové pracovní skupiny „Digitální výrobní závod“, k tomu říká: „Digitální řešení pro plánování nového výrobního závodu nebo nové montážní linky je pro nás už dlouho ústředním tématem. Na naší 18. koncernové konferenci se jedná především o ještě intenzivnější síťové propojení procesů a využití nejnovějších inovací pro naše zaměstnance. Přitom profitujeme z úzké spolupráce nejlepších odborníků z celého koncernu.“

Zcela v souladu se strategií „TOGETHER 2025“ přesahuje konference nejen hranice značek, oddělení a výrobních závodů, ale i celého koncernu. V soutěži pro „start-upy“ s názvem „Start-up Challenge“, pořádané ve spolupráci se společností Siemens PLM, hledali specialisté šesti začínajících společností po dobu 24 hodin řešení tří konkrétních případů z aktuálních projektů digitalizace. Frank Jelich, spoluiniciátor soutěže „Start-up Challenge“, k tomu vysvětluje: „V soutěži ‚Start-up Challenge‘ jsme dali dohromady mladé, kreativní podniky a odborníky společností Siemens a Volkswagen. Mimořádně úspěšná byla kombinace inovační síly ‚start-upů‘ s technologickým know-how společnosti Siemens PLM Software. To pro nás představuje zásadní podporu při integraci řešení malých společností do světového koncernu.“